Zaštitni poklopac od prskanja

6.50 

Zaštitini poklopac od prskanja prilikom miksanja.