Reklamacije i povrat proizvoda

Kupac ima pravo na povrat robe u slijedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Prodavatelj će odobriti povrat robe nakon prijema opravdane reklamacije pismeno putem e-maila info@slatkisvijet.com koje zaprimi do četrnaest (14) radnih dana od primitka robe, s instrukcijama za povrat robe. Prodavatelj ne odgovara za krivo naručenu robu, niti istu zamjenjuje drugom. Prodavatelj će u slučaju opravdane reklamacije izvršiti povrat sredstava u vrijednosti robe koju kupac vraća. Povrat sredstava za trošak izvršene dostave nije moguć.

Oštećenja nastala nestručnim rukovanjem ili u transportu, osim transporta dostavom, kupac sam plaća i nisu predmet garancije.

U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati ili promijeniti narudžbu, odnosno, prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je nastupilo zakašnjenje.

Moguće je vratiti proizvod koji nema istu funkcionalnost i namjenu, ali nije moguće vratiti proizvod zbog boje, veličine ili iz razloga da Vam se proizvod ne sviđa. Proizvod također nije moguće vratiti ukoliko je oštećen nestručnim rukovanjem. Sve fotografije proizvoda su informativnog karaktera te izgled proizvoda može odstupati od ovdje prikazane fotografije.

Ovdje još jednom napominjemo da izgled proizvoda može u detaljima biti različit od onog sa fotografije na stranicama www.slatkisvijet.com/shop .

U slučaju zamjene proizvoda za drugi proizvod kupac samostalno snosi troškove dostave do adrese prodavatelja i od adrese prodavatelja do kupca.

Jamstvo na originalnost proizvoda definirano je od strane samih autora te se kao takvo prosljeđuje kupcima za pojedine proizvode.

Sve reklamacije proizvoda i usluga moguće je dostaviti putem e-maila na adresu info@slatkisvijet.com.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Materijalni nedostatak postoji:

  • ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  • ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
  • ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
  • kad je Prodavatelj predao proizvod koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
  • ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
  • ako je proizvod nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
  • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), Kupac može svoje pisane prigovore poslati putem elektroničke pošte na adresu info@slatkisvijet.com. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga. Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku 14 dana od dana primitka prigovora.