Stupići/separatori za tortu, 30 cm

5.20 

Plastični štapići, separatori za torte na kat.